חברת וויס-וורדס מספקת שירותי תוכן ותרגומים משפטיים, עסקיים ומקצועיים
במגוון שפות ובהתאם לצרכים המקצועיים שלך.

חברת וויס-וורדס מספקת שירותי תוכן ותרגומים משפטיים, עסקיים ומקצועיים
במגוון שפות ובהתאם לצרכים המקצועיים שלך.EMC
DARCA
POWERBALL
PESTERNCK
Client- TAMARGOLAN
ERM
 IHFA
 KKC
Relotax
GKH
 Ana-ney communication
GoldGlass Technologies
 proov
Client - EMC
Client- DARCA
Client - POWERBALL
Client- PESTERNCK
Client- TAMARGOLAN
Client - ERM
Client - IHFA
Client - KKC
Client - Relotax
Client - GKH
בעולם שנראה קטן מאי פעם, חברת וויס-וורדס מציעה מגוון שירותי שפה מתקדמים, תמיכה, חשאיות ומעל הכל – יחס אישי.
כך ניהול העסק נעשה פשוט ומדויק יותר.


בעולם שנראה קטן מאי פעם, חברת וויס-וורדס מציע מגוון שירותי שפה מתקדמים, תמיכה, חשאיות ומעל הכל – יחס אישי. כך ניהול העסק נעשה פשוט ומדויק יותר.בעולם שנראה קטן מאי פעם, חברת וויס-וורדס מציע מגוון שירותי שפה מתקדמים, תמיכה, חשאיות ומעל הכל – יחס אישי. כך ניהול העסק נעשה פשוט ומדויק יותר.